Địa điểm du lịch: Sơn La

Khu Di Tích Lịch Sử Ngã Ba Cò Nòi, Sơn La

Khu Di Tích Lịch Sử Ngã Ba Cò Nòi, Sơn La

Ngày đăng: 03 - 06 - 2019 Lượt xem: 29

Ngã ba Cò Nòi là giao điểm giữa đường số 13 từ Việt Bắc sang đường 41 (nay là đường số 6) từ khu 3 và khu 4 lên ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, là đoạn đường xung yếu nhất trên tuyến vận tải tiếp tế cho...