Thẻ: hoàng đế cuối cùng

Sự Suy Tàn Của Triều Đại Phong Kiến Trung Quốc

Sự Suy Tàn Của Triều Đại Phong Kiến Trung Quốc

Ngày đăng: 28 - 03 - 2019 Lượt xem: 470

Triều đại phong kiến Trung Quốc đã tồn tại phát triển hàng ngàn năm, có lúc phát triển rực rỡ, đạt những thành tựu lớn trong nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hoá,…Đến cuối thế kỷ 19 bắt đầu có sự suy tàn. Nhìn chung, hầu như tất cả...

Sự Phát Triển Của Lịch Sử Trung Hoa phần 2.

Sự Phát Triển Của Lịch Sử Trung Hoa phần 2.

Ngày đăng: 28 - 03 - 2019 Lượt xem: 356

Lịch sử Trung Hoa là một cường quốc kinh tế thứ 2 thế giới sau Mỹ. Để đạt được thành tựu ngày hôm nay đất nước đã trải qua nhiều giai đoạn đấu tranh, vươn lên giành độc lập trước những thế lực đế quốc từ bên ngoài. Xét...