Thẻ: biển hà tiên

Thăm Quan Núi Pháo Đài Hà Tiên, Kim Dự Lan Đào

Thăm Quan Núi Pháo Đài Hà Tiên, Kim Dự Lan Đào

Ngày đăng: 17 - 12 - 2018 Lượt xem: 78

Kim Dự Lan Đào được hiểu là Hà Tiên là một vùng lãnh thổ nhỏ ở vùng ven biển, có công che chắn sóng gió cho người dân. Kim dự này là núi chốt then, Xanh xanh dành trấn cửa Hà Tiên Ngăn ngừa nước dữ khôn vùng vẫy...