Thẻ: u minh

Vẻ Đẹp Hoang Sơ Của Vườn Quốc Gia U Minh Thượng

Vẻ Đẹp Hoang Sơ Của Vườn Quốc Gia U Minh Thượng

Ngày đăng: 15 - 12 - 2018 Lượt xem: 448

Vườn Quốc Gia U Minh Thượng là vườn quốc gia thứ 5 ở Việt Nam được công nhận là vườn di sản ASEAN, cũng là vườn quốc gia di sản trên đất than bùn đầu tiên của khu vực. Bốn vườn quốc gia còn lại lần lượt là: vườn quốc...