Thẻ: rừng già việt nam

Dự Án Bảo Vệ Rừng Già Trường Sơn – Tây Nguyên

Dự Án Bảo Vệ Rừng Già Trường Sơn – Tây Nguyên

Ngày đăng: 10 - 01 - 2019 Lượt xem: 384

Chủ đề bảo vệ rừng đang là vấn đề nóng ở nước ta. Việt nam có nhiều rừng già trên các đảo lớn và các dãy núi cao. Tại các khu rừng này có nhiều loại giống động vật và thực vật được ghi vào sách đỏ cần được...