Thẻ: núi langbiang

Truyền Thuyết Dân Gian K’hô Và Mối Tình Lang Biang Ngang Trái

Truyền Thuyết Dân Gian K’hô Và Mối Tình Lang Biang Ngang Trái

Ngày đăng: 23 - 01 - 2019 Lượt xem: 554

Người K’hô trên cao nguyên Langbiang ngày nay nổi tiếng với khu du lịch núi Langbiang có nhiều truyện truyền khẩu đặc sắc. Các truyện dân gian này thường liên hệ với nhau, tạo thành một chuỗi văn hoá có mục tiêu giáo dục con người và chống đối...