Thẻ: nữ hoàng việt nam

Đền Thờ Lý Chiêu Hoàng – Vị Nữ Hoàng Duy Nhất Của Lịch Sử Việt Nam

Đền Thờ Lý Chiêu Hoàng – Vị Nữ Hoàng Duy Nhất Của Lịch Sử Việt Nam

Ngày đăng: 21 - 03 - 2019 Lượt xem: 552

Đền thờ Lý Chiêu Hoàng ở thôn Thái Đường thuộc xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội. Bà có tên huý là Phật Kim, con gái thứ của vua Lý Huệ Tông, sau đổi thành Thiên Hinh. Là vua thứ 8 của nhà Lý, không có con trai...