Thẻ: lễ hội cồng chiêng tây nguyên

Cồng Chiêng Tây Nguyên – Di Sản Văn Hoá Phi Vật Thể Của Nhân Loại

Cồng Chiêng Tây Nguyên – Di Sản Văn Hoá Phi Vật Thể Của Nhân Loại

Ngày đăng: 20 - 08 - 2019 Lượt xem: 347

Vào năm 2005, cồng chiêng Tây Nguyên được tổ chức UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu phi vật thể của nhân loại, cồng chiêng trở thành niềm tự hào không chỉ với người dân tộc Tây Nguyên mà cả Việt Nam. Sau sự kiện trên, ngành văn...