Thẻ: lễ hội chùa bà

Lễ Hội Chùa Bà Bình Dương

Lễ Hội Chùa Bà Bình Dương

Ngày đăng: 25 - 11 - 2018 Lượt xem: 605

Chùa Bà Bình Dương ở thị xã Thủ Dầu Một, thờ thiên Hậu Thánh Mẫu, gốc là tín ngưỡng của người Minh Hương. Tục thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu được thấy ở nhiều nơi thuộc Trung Bộ (Hội An, Bắc Bình Thuận) và Nam Bộ (Bình Dương và Chợ...