Thẻ: kênh đào thế kỷ 19

Công Trình Gian Khổ Kênh Vĩnh Tế

Công Trình Gian Khổ Kênh Vĩnh Tế

Ngày đăng: 16 - 11 - 2018 Lượt xem: 425

Hiện kênh vĩnh tế đã được nhiều người dân An Giang biết đến là một công trình có ý nghĩa quan trọng trong đời sống. Để hình thành con kênh này đã tốn biết bao công sức của người dân An Giang. Sau khi thuỷ lộ Long Xuyên –...