Thẻ: huyền không

Thăm Quan Động Huyền Không Ngỡ Lạc Vào Tiên Cảnh

Thăm Quan Động Huyền Không Ngỡ Lạc Vào Tiên Cảnh

Ngày đăng: 02 - 03 - 2019 Lượt xem: 420

Động huyền Không là động đẹp nhất trong quần thể núi Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng, nằm gọn trong lòng núi. Nền động hình thuỗn với chu vi 20 – 30m, vòm động cao khoảng 30m, không có các cột nhũ đá, hình tròn có 5 lổ lớn nhỏ,...