Thẻ: hình phạt chămpa

Hình Phạt Và Tập Tục Của Người Chămpa Xưa

Hình Phạt Và Tập Tục Của Người Chămpa Xưa

Ngày đăng: 07 - 01 - 2019 Lượt xem: 357

Tập tục Chămpa được nhiều tài liệu cổ ghi chép như Lương Thư, Tống Thư, Tuỳ thư, với nhiều tập quán cùng hình phạt khác lạ như: – Tội ăn cắp vặt: bị chặt một ngón chân hoặc 1 ngón tay. – Tôi ngoại tình: cả đôi gian phu...