Thẻ: du lịch đồng tháp mười

Sự Phát Triển Của Đồng Tháp Mười Ngày Nay

Sự Phát Triển Của Đồng Tháp Mười Ngày Nay

Ngày đăng: 09 - 12 - 2018 Lượt xem: 196

Vùng Đồng Tháp Mười xưa kia nổi tiếng hoang vu với nhiều bưng bàu, đìa và bạt ngàn các loài cây thấp vùng đầm lầy như đưng, lác, măng, sen, súng và lau sậy. Cả vùng và giang sơn của các loài động vật bò sát hoang dại như...