Thẻ: đông hồ ấn nguyệt

Khám Phá Khu Du Lịch Sinh Thái Đầm Đông Hồ

Khám Phá Khu Du Lịch Sinh Thái Đầm Đông Hồ

Ngày đăng: 20 - 12 - 2018 Lượt xem: 579

Đầm Đông Hồ là một đầm nước mặn nằm về phía đông thị xã Hà Tiên cách 3km. Phía hữu ngạn có núi Ngũ Hổ, tả ngạn là núi Tô Châu sừng sững soi bóng xuống mặt hồ, phía đông là sông Giang Thành và phía tây có sông...