Thẻ: đơn vị tiền tệ úc

Đơn Vị Tiền Tệ Của Nước Úc

Đơn Vị Tiền Tệ Của Nước Úc

Ngày đăng: 28 - 01 - 2019 Lượt xem: 1004

Đơn vị tiền tệ Úc là đồng Dollar Úc (AUD). Việc chuyển đổi đồng tiền Úc sang Việt Nam hoặc đô la Mỹ là vấn đề đang được nhiều khách du lịch Úc châu quan tâm. Tỷ giá tiền tệ quốc gia vào ngày 28 tháng 1 năm 2019 là...