Thẻ: đền voi phục hà nội

Vẻ Uy Nghiêm Của Đền Voi Phục Hà Nội

Vẻ Uy Nghiêm Của Đền Voi Phục Hà Nội

Ngày đăng: 21 - 03 - 2019 Lượt xem: 453

Đền Voi Phục nằm bên cạnh hồ Thủ Lệ nên người dân cũng hay gọi là đền Thủ Lệ. Là một trong những “tứ trấn” trấn giữ cửa tây của thành Thăng Long xưa, có vẻ đẹp uy nghiêm hiếm thấy. Trước đền có đắp hai con voi quỳ...