Thẻ: đàn nam giao huế

Đàn Nam Giao Huế – Giá Trị Văn Hoá Đặc Sắc Triều Nguyễn

Đàn Nam Giao Huế – Giá Trị Văn Hoá Đặc Sắc Triều Nguyễn

Ngày đăng: 24 - 02 - 2019 Lượt xem: 438

Đàn Nam Giao là nơi để tế lễ đất trời, cầu cho quốc thái dân an mỗi khi bước qua một năm mới. Vua là người được coi là Thiên Tử (con của nhà trời) đứng ra chủ tế. Đàn Nam giao Huế lập vào năm 1806, do vua...