Thẻ: cách làm rượu cần

Sự Tích Rượu Cần Của Người Gia Rai

Sự Tích Rượu Cần Của Người Gia Rai

Ngày đăng: 09 - 02 - 2019 Lượt xem: 751

Uống rượu từ lâu đã trở thành truyền thống dân tộc. Trong lễ tạ ơn, người con sẽ mang rượu Cần đến để mời cha mẹ, nhằm biểu hiện niềm yêu thương, đấng sinh thành. Bên cạnh đó, rượu đối với người Tây Nguyên nói chung và người Gia...