Thẻ: an dương vương xây thành cổ loa

Khám Phá Thành Cổ Loa Dưới Thời An Dương Vương

Khám Phá Thành Cổ Loa Dưới Thời An Dương Vương

Ngày đăng: 29 - 08 - 2019 Lượt xem: 455

Thành Cổ Loa (còn gọi là Loa Thành) là một toà thành cổ vào hàng bậc nhất của nước ta, được Thục Phán – An Dương Vương xây dựng vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên để làm kinh đô, lúc bấy giờ nước ta được gọi tên...