Thẻ: thiên mệnh

Sự Phát Triển Của Lịch Sử Trung Hoa phần 2.

Sự Phát Triển Của Lịch Sử Trung Hoa phần 2.

Ngày đăng: 28 - 03 - 2019 Lượt xem: 361

Lịch sử Trung Hoa là một cường quốc kinh tế thứ 2 thế giới sau Mỹ. Để đạt được thành tựu ngày hôm nay đất nước đã trải qua nhiều giai đoạn đấu tranh, vươn lên giành độc lập trước những thế lực đế quốc từ bên ngoài. Xét...