Thẻ: quy định kinh doanh lữ hành

Hoạt Động Quản Lý Du Lịch Việt Nam

Hoạt Động Quản Lý Du Lịch Việt Nam

Ngày đăng: 11 - 03 - 2019 Lượt xem: 338

Nước ta đang trong quá trình phát triển du lịch, nhờ thiên nhiên ưu đãi, nhiều phong cảnh đẹp, hữu tình, thu hút nhiều du khách quốc tế, hoạt động quản lý du lịch được sớm ban hành vào ngày 5 tháng 6 năm 2001, thủ tướng ban hành...