Thẻ: quốc tử giám hà nội

Quốc Tử Giám – Trường Đại Học Đầu Tiên Của Nước Việt Nam

Quốc Tử Giám – Trường Đại Học Đầu Tiên Của Nước Việt Nam

Ngày đăng: 04 - 09 - 2019 Lượt xem: 316

Văn Miếu Quốc Tử Giám là quần thể di tích – văn hoá, lịch sử lâu đời được xây dựng vào thế kỷ XI. Hiện di tích này còn nguyên vẹn tại Hà Nội, ở phía nam kinh thành Thăng Long. Hiện nơi đây được xem là trường đại...