Thẻ: phổ nghi

Sự Suy Tàn Của Triều Đại Phong Kiến Trung Quốc

Sự Suy Tàn Của Triều Đại Phong Kiến Trung Quốc

Ngày đăng: 28 - 03 - 2019 Lượt xem: 478

Triều đại phong kiến Trung Quốc đã tồn tại phát triển hàng ngàn năm, có lúc phát triển rực rỡ, đạt những thành tựu lớn trong nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hoá,…Đến cuối thế kỷ 19 bắt đầu có sự suy tàn. Nhìn chung, hầu như tất cả...