Thẻ: ngã ba đồng lộc hà tĩnh

Khu Di Tích Lịch Sử Ngã Ba Đồng Lộc.

Khu Di Tích Lịch Sử Ngã Ba Đồng Lộc.

Ngày đăng: 17 - 04 - 2019 Lượt xem: 386

Ngã ba Đồng Lộc chính là giao điểm của hai con đường số 5 và số 15 của vùng đồi  huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, là nơi trong những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ thường xuyên bị máy bay của địch đánh phá ác liệt. Chỉ...