Thẻ: miếu vua bà

Di Tích Bãi Cọc Bạch Đằng Huyền Thoại

Di Tích Bãi Cọc Bạch Đằng Huyền Thoại

Ngày đăng: 13 - 03 - 2019 Lượt xem: 531

Ở tỉnh Quảng Ninh, bãi Cọc Bạch Đằng nằm trong khu đầm nước thuộc xã Yên Giang giáp đê sông Chanh ở huyện Yên Hưng, là chứng tích lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt nam thế kỷ XIII. Lịch sử đất nước ghi rõ sau...