Thẻ: la vang quảng trị

Thánh Địa La Vang – Thánh Địa Công Giáo Nổi Tiếng Nhất Việt Nam

Thánh Địa La Vang – Thánh Địa Công Giáo Nổi Tiếng Nhất Việt Nam

Ngày đăng: 18 - 04 - 2019 Lượt xem: 613

Cách thành cổ Quảng Trị 6 km về phía Tây có thánh địa La Vang của đồng bào theo đạo Kitô từ thời vua Cảnh Thịnh năm 1793 – 1801. Năm 1886, thánh đường được trùng tu và tôn tạo, đến năm 1900 được hoàn thành, và đến năm...