Thẻ: kinh thành thăng long

Tóm Lượt Sự Hình Thành Kinh Thành Thăng Long – Hà Nội

Tóm Lượt Sự Hình Thành Kinh Thành Thăng Long – Hà Nội

Ngày đăng: 29 - 08 - 2019 Lượt xem: 405

Kinh Thành Thăng Long làm một công trình di tích đặc sắc, được xây dựng theo mô hình tam trùng thành quách gồm 3 vòng, bên ngoài cùng là La Thành hay Kinh Thành, quanh khu kinh đô và men theo 3 con sông đó là sông Hồng, sông...