Thẻ: hỏa lò hà nội

Khu Di Tích Lịch Sử Nhà Tù Hoả Lò

Khu Di Tích Lịch Sử Nhà Tù Hoả Lò

Ngày đăng: 15 - 03 - 2019 Lượt xem: 477

Nhà Tù Hoả Lò Hà Nội do tên toàn quyền Pháp phê chuẩn xây dựng vào năm 1896 trên diện tích gần 13.000 m2. Thực dân Pháp đã thiết kế nhà tù Hoả Lò thành 5 khu: Khu làm việc của giám ngục và cai ngục, khu nhà thương,...