Thẻ: đổi tiền thái lan

Kinh Nghiệm Đổi Tiền Việt Sang Thái Lan Trước Khi Du Lịch

Kinh Nghiệm Đổi Tiền Việt Sang Thái Lan Trước Khi Du Lịch

Ngày đăng: 03 - 12 - 2018 Lượt xem: 1080

Đồng Tiền Thái Lan là bat. Tỷ giá hối đoái quy đổi chính thức ngày 03 tháng 12 năm 2018 là 1 bat = 708 đồng. Đồng bat được chính phủ Thái lan đưa vô sử dụng vào ngày 15 tháng 4 năm 1928. Trước đó đồng tiền Xiêm (tên...