Thẻ: địa danh đà nẵng

Lịch Sử Phát Triển Của Thành Phố Đà Nẵng – Đà Nẵng Có Từ Khi Nào ?

Lịch Sử Phát Triển Của Thành Phố Đà Nẵng – Đà Nẵng Có Từ Khi Nào ?

Ngày đăng: 01 - 03 - 2019 Lượt xem: 835

Lịch sử Đà Nẵng có quá trình phát triển trải quan nhiều giai đoạn thăng trầm. Thuở xưa, Đà Nẵng và Quảng Nam là một. Vùng đất này kéo dài tới Đồ Bàn của nước Đại Chiêm (Nay là Bình Định), vào cuối thế kỷ 15 năm 1472 là...