Thẻ: di hoà viên

Kinh Nghiệm Khi Thăm Quan Cung Điện Mùa Hè, Trung Quốc

Kinh Nghiệm Khi Thăm Quan Cung Điện Mùa Hè, Trung Quốc

Ngày đăng: 03 - 05 - 2019 Lượt xem: 401

Cung điện Mùa Hè còn có tên gọi là Di Hoà Viên, là công trình lớn được xây dựng vào thời nhà Thanh. Từ khi chiến tranh tàn phá, Thanh Y Viên tên cũ của Di Hoà Viên bị hư hại nặng. Từ Hi Thái Hậu đã cho trùng...