Thẻ: di hoà viên

Kinh Nghiệm Khi Thăm Quan Cung Điện Mùa Hè, Trung Quốc

Kinh Nghiệm Khi Thăm Quan Cung Điện Mùa Hè, Trung Quốc

Ngày đăng: 03 - 05 - 2019 Lượt xem: 61

Cung điện Mùa Hè còn có tên gọi là Di Hoà Viên, là công trình lớn được xây dựng vào thời nhà Thanh. Từ khi chiến tranh tàn phá, Thanh Y Viên tên cũ của Di Hoà Viên bị hư hại nặng. Từ Hi Thái Hậu đã cho trùng...