Thẻ: cầu hiền lương ở đâu

Cầu Hiền Lương – Cây Cầu Đi Vào Lịch Sử Dân Tộc

Cầu Hiền Lương – Cây Cầu Đi Vào Lịch Sử Dân Tộc

Ngày đăng: 19 - 04 - 2019 Lượt xem: 484

Cầu Hiền Lương do công binh Pháp xây dựng vào năm 1950 với 7 nhịp dài đến 178m. Cũng theo hiệp định Gionevơ, mỗi bên có chủ quyền 89m cầu. Theo điều 6 của hiệp định Gionevơ, giới tuyến quân sự chỉ có tính chất tạm thời, hoàn toàn...