Địa điểm du lịch: Bắc Ninh

Di Tích Phòng Tuyến Sông Như Nguyệt.

Di Tích Phòng Tuyến Sông Như Nguyệt.

Ngày đăng: 13 - 03 - 2019 Lượt xem: 906

Sông Như Nguyệt ngày nay còn có tên là Sông Cầu, hiện đây là một di tích lịch sử ở thôn thọ Đức – Tam Đa, huyện Yên phong tỉnh Bắc Ninh. Vào thời nhà Lý, Lý Thường Kiệt đã cho xây ở Thọ Đức rất nhiều trại quân...

1 2