Thẻ: chạm khắc gỗ

Tinh Hoa Nghề Điêu Khắc Gỗ Ở Việt Nam

Tinh Hoa Nghề Điêu Khắc Gỗ Ở Việt Nam

Ngày đăng: 26 - 08 - 2019 Lượt xem: 585

Nghề điêu khắc gỗ là một nghề lâu đời tại Việt Nam, là một ngành nghề phát triển qua nhiều giai đoạn mang nét đặc trưng văn hoá dân tộc. Nghề vừa có tính thực tế vừa có tính nghệ thuật. Trên nguyên liệu là gỗ loại tốt, bản...