Thẻ: sông cửu long

Du Lịch Sinh Thái Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

Du Lịch Sinh Thái Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

Ngày đăng: 05 - 12 - 2018 Lượt xem: 435

Du lịch sinh thái là loại hình đang khá phổ biển tại nhiều quốc gia hiện nay. Ngành dựa vào thiên nhiên và văn hoá địa phương, với giáo dục môi trường, đóng góp cho nổ lực bảo tồn và phát triển với sự tham gia tích cực của...