Thẻ: nuôi cá bè

Thăm Quan Khu Vực Nuôi Cá Bè – Cù Lao Ông Hổ

Thăm Quan Khu Vực Nuôi Cá Bè – Cù Lao Ông Hổ

Ngày đăng: 13 - 12 - 2018 Lượt xem: 443

Cù Lao Ông Hổ và khu vực nuôi cá bè là hai điểm thăm quan du lịch có hình thức và tính cách khác nhau, nhưng dần dần trở thành một khu vực liên hợp trong xu hướng du khảo văn hoá, lịch sử và kinh tế nhân văn....