Thẻ: nước hoàn vương

Thời Kỳ Hoàn Vương Củng Cố Vương Quốc Chăm Pa.

Thời Kỳ Hoàn Vương Củng Cố Vương Quốc Chăm Pa.

Ngày đăng: 05 - 01 - 2019 Lượt xem: 436

Sách văn hoá cổ ChămPa nhận định về thời gian 100 năm của triều đại Hoàn Vương như sau: “Giai đoạn lịch sử 100 năm của Hoàn Vương là cả một thời kỳ lịch sử khá đặc biệt của vương quốc Chămpa. Suốt cả một trăm năm ấy, các...