Thẻ: nhà rông tây nguyên

Nhà Rông Tây Nguyên Được Người Dân Tộc Gìn Giữ

Nhà Rông Tây Nguyên Được Người Dân Tộc Gìn Giữ

Ngày đăng: 11 - 02 - 2019 Lượt xem: 680

Nhà Rông là loại nhà chỉ có ở các làng dân tộc vùng bắc Tây Nguyên, điển hình là hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai. Đó là nhà hội của làng, không phải là nhà ở. Mỗi làng dựng một ngôi nhà sàn chung, khá cao (sàn cao...