Thẻ: lễ hội quan thế âm

Lễ Hội Đà Nẵng Cuốn Hút Du Khách Nhất

Lễ Hội Đà Nẵng Cuốn Hút Du Khách Nhất

Ngày đăng: 01 - 03 - 2019 Lượt xem: 409

Thành phố Đà Nẵng ngày nay trở thành đô thị trung tâm kinh tế, tuy nhiên những truyền thống văn hoá tốt đẹp của cha ông vẫn được lưu truyền như lễ hội Cầu Ngư, lễ hội quán thế âm, lễ hội đình làng Hoà Mỹ,… Một khi tham...