Thẻ: kinh tế du lịch

Tình Hình Chung Tài Nguyên Du Lịch Việt Nam Những Ngày Đầu

Tình Hình Chung Tài Nguyên Du Lịch Việt Nam Những Ngày Đầu

Ngày đăng: 07 - 03 - 2019 Lượt xem: 512

Một thời gian dài sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, hoạt động du lịch chưa được tổ chức có hệ thống. Nước ta có tài nguyên du lịch phong phú nhưng chưa được khai thác. Trước năm 1990, hoạt động du lịch do bộ Văn hoá thông...