Thẻ: khí hậu miền trung

Tổng Quan Về Thời Tiết Miền Trung

Tổng Quan Về Thời Tiết Miền Trung

Ngày đăng: 02 - 01 - 2019 Lượt xem: 897

Với vị trí địa lý đặc biệt, thời tiết miền trung có sự phân hoá rõ rệt giữa các mùa. Nước ta nằm trọng trong vòng đai nhiệt đới của nửa quả địa cầu về hướng Bắc, thiên về chí tuyến hơn phía xích đạo. Vị trí này khiến...