Thẻ: hương tích hà tĩnh

Vãn Cảnh Chùa Hương Tích, Hà Tĩnh

Vãn Cảnh Chùa Hương Tích, Hà Tĩnh

Ngày đăng: 03 - 05 - 2019 Lượt xem: 496

Chùa Hương Tích được xây dựng vào thời nhà Trần, là một trong 2 ngôi chùa Hương nổi tiếng của Việt Nam, với biệt danh là Hoan Châu đệ nhất danh lam, xếp thứ 21 trong thắng cảnh nước Nam ngày xưa. Ngày nay chùa Hương Tích thuộc xã...