Thẻ: hình ảnh bà chúa xứ

Lễ Hội Miếu Bà Chúa Xứ Tại Núi Sam, An Giang

Lễ Hội Miếu Bà Chúa Xứ Tại Núi Sam, An Giang

Ngày đăng: 17 - 11 - 2018 Lượt xem: 877

Hiên nay, lễ hội bà chúa xứ đã được nhiều người dân 3 miền biết đến là một lễ hội lớn ở miền nam. Phần lớn các lễ hội ở nước ta đều do tín ngưỡng dân gian có nhiều màu sắc và nội dung khác nhau. Tuy nhiên,...