Thẻ: hát chầu

Hát Chầu Văn – Di Sản Văn Hoá Phi Vật Thể Của Việt Nam

Hát Chầu Văn – Di Sản Văn Hoá Phi Vật Thể Của Việt Nam

Ngày đăng: 19 - 08 - 2019 Lượt xem: 358

Hát Chầu Văn còn có tên gọi là hát bóng, hay hát văn là một loại hình nghệ thuật cổ truyền của Việt Nam. nghệ thuật hát bóng gắn với nghi thức hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mâu và thờ đức Thánh Trần (Hưng Đạo Vương) xuất xứ...