Thẻ: giao thông hà nội

Tìm Hiểu Về Thủ Đô Hà Nội Ngày Nay

Tìm Hiểu Về Thủ Đô Hà Nội Ngày Nay

Ngày đăng: 01 - 09 - 2019 Lượt xem: 567

Thủ đô Hà Nội là trung tâm kinh tế – văn hoá – giáo dục – xã hội… của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Năm 2008 Hà Nội sau khi mở rộng có diện tích 3.329km2, nằm trong danh sách 17 thủ đô có diện...