Thẻ: gia đình mẫu hệ

Tổ Chức Gia Đình Theo Chế Độ Mẫu Hệ

Tổ Chức Gia Đình Theo Chế Độ Mẫu Hệ

Ngày đăng: 06 - 02 - 2019 Lượt xem: 504

Đặc trưng nhất của người Ê Đê là theo chế độ mẫu hệ, trong cuộc sống hôn nhân gia đình. Dòng họ gia đình mẫu hệ và nhà sàn nối dài là truyền thống từ thế hệ mẹ, con, cháu chắt, kế tục liên tiếp. Khi đại gia đình...