Thẻ: dinh cô vũng tàu

Lễ Hội Dinh Cô, Long Hải, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Lễ Hội Dinh Cô, Long Hải, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày đăng: 28 - 11 - 2018 Lượt xem: 546

Dinh Cô là nơi thờ một nữ thánh, theo ngư phủ và đồng bào tại Nam Bộ rất hiển linh ở thị trấn Long Hải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Lễ hội Dinh Cô, thường gọi là Lệ Cô được tổ chức rất trọng thể theo nghi thức...