Thẻ: điện kính thiên

Thăm Quan Di Tích Hoàng Thành Thăng Long Huyền Thoại

Thăm Quan Di Tích Hoàng Thành Thăng Long Huyền Thoại

Ngày đăng: 30 - 08 - 2019 Lượt xem: 380

Hoàng Thành Thăng Long là một công trình kiến trúc, di tích lịch sử của Kinh Thành Thăng Long, công trình được khởi công xây dựng vào thế kỷ thứ VII vào thời Đinh tiếp tục trùng tu qua các triều đại Tiền Lê, thịnh vượng ở triều Lý,...