Thẻ: dãy trường sơn

Quang Hoá Núi Rừng Trường Sơn – Tây Nguyên

Quang Hoá Núi Rừng Trường Sơn – Tây Nguyên

Ngày đăng: 08 - 01 - 2019 Lượt xem: 439

Núi rừng Trường Sơn là một địa danh có ý nghĩa lịch sử quan trọng công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam. Từ những tháng cuối năm 2003, khi đường Hồ Chí Minh hiện đại hoá, giai đoạn 1 đã thông xe trên dãy Trường...