Thẻ: đặc trưng nam bộ

Tính Cách Đặc Trưng Của Con Người Nam Bộ

Tính Cách Đặc Trưng Của Con Người Nam Bộ

Ngày đăng: 17 - 11 - 2018 Lượt xem: 436

Nam bộ là nơi “đất lành chim đậu” cách nói bình dị, giản đơn này đã trở thành thuật ngữ của con người nam bộ từ bao lâu qua  để hàm ý về một miền đất nước đầy hấp dẫn trong tự nhiên và môi trường sống thật trong...